Flygvapenmuseums bibliotek

   
Välkommen till Flygvapenmuseums bibliotek
Komihåglistan är tom
Välkommen till Flygvapenmuseums bibliotek

Grunden till Flygvapenmuseums bok- och tidskriftssamling är överste Bill Bergmans privata bibliotek som Försvarets materielverk köpte och sedan skänkte till museet i början av 1970-talet. 

Samlingen har utökats och i biblioteket hittar du svensk och utländsk litteratur om flygets och flygandets historia och framsteg från pionjärtid fram till i dag. Här ingår också militärt tryck – reglementen, beskrivningar, handböcker och reservdelskataloger som handlar om föremål och företeelser inom det svenska luftförsvaret.

Biblioteket är öppet för alla, men tyvärr medger vi inte hemlån av vår litteratur. Du kan däremot beställa lån och artikelkopior från Flygvapenmuseums arkiv och bibliotek genom ditt lokala bibliotek – så kallat fjärrlån.  

select